กรุณาเพิ่มที่อยู่จัดส่งก่อน

เพิ่มที่อยู่ใหม่
landing-benefit-bg.jpg

    บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ชาร์ป” บริษัทเกิดจากการร่วมทุนทางธุรกิจระหว่าง 3 ฝ่าย โดยกลุ่มชาร์ปถือหุ้นร้อยละ 50 และกลุ่มบริษัทบางกอกเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ไทยซิตี้การไฟฟ้า จำกัด ถือหุ้นฝ่ายละ 25% ที่รวมเอาผลิตภัณฑ์ Audio&Visual, Office Automation, Digital multi functional Copiers/printers และ Solar module ซึ่งแต่เดิม บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เตาไมโครเวฟ และฮีลซิโอ ซึ่งเดิม บริษัท ไทยซิตี้การไฟฟ้า จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย  

   การร่วมทุนทางธุรกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนธุรกิจและแผนการตลาดเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาร์ปในประเทศไทย และอยู่ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง รวมทั้งการสนับสนุนจาก Sharp Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ Sharp Appliance (Thailand) Co., Ltd. และ Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของชาร์ป เรามั่นใจว่า ชาร์ปจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเฉพาะเพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม